- Διαφήμιση -

Μετά την πραγματοποίηση της πρώτης συνεδρίασης των εκλεγμένων περιφερειακών συμβούλων της παράταξης «Πρωτοβουλία για την Πελοπόννησο», ο νέος Περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας όρισε ομάδες εργασίας  για την οργάνωση και λειτουργία ενόψει της Νέας Περιφερειακής περιόδου.

Η Αθήνα Κόρκα ορίστηκε αρμόδια για τα θέματα Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) στην Κορινθία. Μαζί με τους εκπροσώπους των άλλων περιφερειακών ενοτήτων παρακολουθούν το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ ώστε να υπάρξουν εισηγήσεις για εντάξεις και απεντάξεις έργων στην επιτροπή παρακολούθησης του ΕΣΠΑ το φθινόπωρο. Παράλληλα θα βρίσκεται σε στενή συνεργασία με την διαχειριστική αρχή των προγραμμάτων για την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων υπό κατασκευή.

-Ανακαλύψτε το νέο e-shop του Βιβλιοπωλείου ΚΟΥΚΙΔΑ-