- Διαφήμιση -

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Motor Oil κατά τη συνεδρίασή του της 22ας Ιουνίου 2020 συγκροτήθηκε σε Σώμα ως ακολούθως:

 • Βαρδής Ι. Βαρδινογιάννης- Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
 • Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης- Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος
 • Ιωάννης Ν. Κοσμαδάκης- Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
 • Πέτρος Τζ. Τζαννετάκης- Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
 • Δημοσθένης Ν. Βαρδινογιάννης- Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Γεώργιος Π. Αλεξανδρίδης- Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Μιχαήλ-Ματθαίος Ι. Στειακάκης- Εκτελεστικό Μέλος
 • Θεοφάνης Χρ. Βουτσαράς- Εκτελεστικό Μέλος
 • Νίκη Δ. Στουφή- Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Αντώνιος Θ. Θεοχάρης- Μη Εκτελεστικό/ Ανεξάρτητο Μέλος
 • Αναστάσιος-Ηλίας Χρ. Τριανταφυλλίδης- Μη Εκτελεστικό/ Ανεξάρτητο Μέλος
 • Παναγιώτης Ι. Κωνσταντάρας- Μη Εκτελεστικό/ Ανεξάρτητο Μέλος

Η θητεία των ανωτέρω Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ετήσια αρχομένη από την επόμενη ημέρα μετά από την Γενική Συνέλευση από την οποία εκλέχτηκαν και παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

-Ανακαλύψτε το νέο e-shop του Βιβλιοπωλείου ΚΟΥΚΙΔΑ-

Επιτροπή Ελέγχου

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή Ελέγχου της εταιρείας συγκροτήθηκε σε Σώμα αυθημερόν ως ακολούθως:

Πρόεδρος:

κ. Παναγιώτης Ι. Κωνσταντάρας – Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος Δ.Σ.

Μέλη:

Κωνσταντίνος Ν. Θανόπουλος – Τρίτο Πρόσωπο

Σπυρίδων Χ. Κυρίτσης – Ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου είναι ετήσια, ήτοι αντίστοιχη αυτής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.