- Διαφήμιση -

Σε πέντε χρόνια θα μπορεί σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Σωτήρη Σαλή, Πρόεδρου της Ένωσης Φυτωριούχων Ελλάδας, να προμηθευτεί ο παραγωγός πιστοποιημένα δενδρύλλια για δέκα ποικιλίες ελιάς.

Η διάθεση των δενδρυλλίων από εγκεκριμένα φυτώρια που θα λάβουν έγκριση από τις αρμόδιες αρχές του ΥΠΑΑΤ θα δώσει έτσι στον παραγωγό για πρώτη φορά τη δυνατότητα να επιλέξει πολλαπλασιαστικό υλικό που θα είναι πιστοποιημένα σύμφωνο με την ακριβή περιγραφή της ποικιλίας ενώ ταυτόχρονα θα τηρεί τις προδιαγραφές φυτοϋγείας. Υπενθυμίζεται ότι η παραγωγή πιστοποιημένων δενδρυλλίων ήταν πάγιο αίτημα της Ένωσης Φυτωριούχων Ελλάδας εδώ και δεκαετίες προκειμένου να διαφυλαχθούν τα συμφέροντα του παραγωγού αλλά να λυθούν προβλήματα αθέμιτου ανταγωνισμού στην αγορά πολλαπλασιαστικού υλικού. Η διαδικασία πιστοποίησης ωστόσο είναι πολύπλοκη και χρονοβόρα και βασίζεται στη δημιουργία προ-βασικού υλικού, δηλαδή δενδρυλλίων που φέρουν αποδεδειγμένα τα σωστά χαρακτηριστικά κάθε ποικιλίας όπως αναφέρονται στην Εθνική Συλλογή Ελιάς. Έτσι με βάση γενετικό υλικό από τη Συλλογή παράγονται δενδρύλλια τα οποία καλλιεργούνται σε ελεγχόμενες συνθήκες ώστε να είναι απαλλαγμένα από ασθένειες και εξετάζονται ετήσια δείγματα από φύλλα και καρπούς για να διαπιστώνεται ότι πληρούν τα κριτήρια της ποικιλιακής ταυτοποίησης για σειρά ετών.

-Ανακαλύψτε το νέο e-shop του Βιβλιοπωλείου ΚΟΥΚΙΔΑ-

Με μια απλή αίτηση

Τα φυτώρια που επιθυμούν σήμερα μπορούν μετά από απλή αίτηση από το Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ να λάβουν το γενετικό υλικό με το οποίο μπορούν να παράγουν πιστοποιημένα δενδρύλλια ελιάς. Προϋπόθεση είναι να διαπιστωθεί από τα Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης του ΥΠΑΑΤ ότι πληρούν τις απαραίτητες υποδομές οι οποίες κυρίως αναφέρονται σε ύπαρξη εντομοστεγούς κλωβού και αποστειρωμένων υλικών καλλιέργειας. Σύμφωνα με τον κ. Σαλή το βήμα θα είναι σημαντικό για την αύξηση της παραγωγικότητας των φυτωρίων που μέχρι σήμερα βασίζονταν στην εισαγωγή βασικού υλικού από άλλες μεσογειακές χώρες. Έτσι παρατηρούνταν το φαινόμενο εισαγωγής μοσχευμάτων προβασικού υλικού Κορωνέικης ποικιλίας για την παραγωγή πιστοποιημένων δενδρυλλίων από ελληνικά φυτώρια. Η εισαγωγή όμως βασικού υλικού από άλλες χώρες έχει πλέον απαγορευθεί γεγονός που καθιστά την ύπαρξη πλέον εγχώριου υλικού ακόμη σημαντικότερη. Οι δέκα ποικιλίες για τις οποίες είναι πλέον διαθέσιμο κατάλληλο βασικό υλικό είναι 8 ελληνικές εμπορικές ποικιλίες (Αμφίσσης, Χονδρολιάς Χαλκιδικής, Κορωνέικη, Κουτσουρελιάς, Λιανολιά Κέρκυρας, Μεγαρίτικη, Στρογγυλολιά, Τσουνάτη) και 2 ισπανικές (Arbequine και Picual). Αξίζει να αναφερθεί ότι η ελιά είναι η πρώτη από τις δενδρώδεις καλλιέργειες που θα αποκτήσει πιστοποιημένο πολλαπλασιαστικό υλικό ενώ επιπλέον στο μέλλον αναμένεται να πιστοποιηθούν και οι ποικιλίες Καλαμών, Αδραμυτινή, Βαλανολιά, Θρούμπα, Γαϊδουρελιά.