- Διαφήμιση -

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα δυο (32) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Κορινθίων.

Αναλυτικά οι θέσεις στον παρακάτω πίνακα:

-Ανακαλύψτε το νέο e-shop του Βιβλιοπωλείου ΚΟΥΚΙΔΑ-

Οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά υποβάλλονται:

  • είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (aitisi@korinthos.gr)
  •  είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Κορινθίων, Κολιάτσου 32, Τ.Κ. 20131, Κόρινθος, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, υπόψη κας Μ. Μπαρμπαρούση και κας Α. Φίλη.

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση ΕΔΩ