- Διαφήμιση -

Η ΕΕΤΑΑ ανακοίνωσε την παράταση της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2020 – 2021»

Λόγω τεχνικών προβλημάτων που παρουσιάστηκαν τις πρώτες ημέρες υποβολής των
Αιτήσεων Συμμετοχής, και προκειμένου να εξυπηρετηθούν όλες/οι οι υποψήφιες/οι,
με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., παρατείνονται:
1. Η λήξη της ηλεκτρονικής υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής: από τις 5/8/2020,
στις 7/8/2020
2. Η ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων: από τις 12/8/2020, στις
13/8/2020
3. Η ηλεκτρονική υποβολή των ενστάσεων: από 13/8 – 17/8, σε
14/8 – 18/8/2020, και ώρα 16:00.

-Ανακαλύψτε το νέο e-shop του Βιβλιοπωλείου ΚΟΥΚΙΔΑ-