- Διαφήμιση -

Συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών
Πόρων Χαράλαμπου Κασίμη, στο 4ο Περιφερειακό Συνέδριο για την Παραγωγική
Ανασυγκρότηση, στην Λάρισα.

Στο «4ο Περιφερειακό Συνέδριο για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση: Η Θεσσαλία της επόμενης ημέρας» στη Λάρισα, συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων Χαράλαμπος Κασίμης.

-Ανακαλύψτε το νέο e-shop του Βιβλιοπωλείου ΚΟΥΚΙΔΑ-

Στην ομιλία του, κατά τη συνεδρία με θέμα «Αγροτική Ανάπτυξη και Παραγωγική Ανασυγκρότηση» που διοργανώθηκε στο πλαίσιο του Περιφερειακού Συνεδρίου, ο Γ.Γ. Α.Π. & Δ.Κ.Π. αναφέρθηκε στο νέο παραγωγικό πρότυπο για τον πρωτογενή τομέα με έμφαση στην ποιότητα και τη ταυτότητα των ελληνικών αγροτικών προϊόντων, τη συλλογικότητα και την υγιή συνεργατικότητα, καθώς και τις χρηματοδοτικές δυνατότητες που προσφέρει το νέο αναθεωρημένο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 στη κατεύθυνση αυτή.

Ειδικότερα, ο Γ.Γ. Α.Π. & Δ.Κ.Π. αναφέρθηκε στους κινδύνους και τις προκλήσεις του ανταγωνιστικού και διαρκώς μεταβαλλόμενου διεθνούς περιβάλλοντος, ενώ επεσήμανε την ανάγκη υιοθέτησης από όλους τους εμπλεκόμενους στην αγροτροφική αλυσίδα της ολοκληρωμένης στρατηγικής για την αγροτική ανάπτυξη που προωθεί το Υπουργείο και υλοποιείται μέσα από τα μέτρα πολιτικής του νέου Π.Α.Α., στρατηγική που στοχεύει στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας του πρωτογενή τομέα, στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας και την εξωστρέφεια των γεωργικών μας προϊόντων, στην ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας και την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού, την προστασία των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος και βεβαίως τη συνοχή του κοινωνικού ιστού των αγροτικών περιοχών. Οι συγκεκριμένες επιχειρησιακές προτεραιότητες της στρατηγικής για την αγροτική ανάπτυξη, τόνισε ότι έχουν στο επίκεντρο και διατρέχονται οριζόντια από την εισαγωγή της καινοτομίας και των αποτελεσμάτων της γεωργικής έρευνας καθώς επίσης και τις αναγκαίες υποστηρικτικές δομές της μεταφοράς γνώσης και της παροχής εξειδικευμένων συμβουλών.

Επίσης, ο Γ.Γ. Α.Π. & Δ.Κ.Π. αναφέρθηκε στην εκχώρηση πόρων και αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες της χώρας και ειδικότερα στους πόρους που διατίθενται στη Περιφέρεια Θεσσαλίας για την υλοποίηση των μέτρων του Π.Α.Α. και των τοπικών αναπτυξιακών προγραμμάτων LEADER.

Τέλος, επεσήμανε την ανάγκη διαφορετικής πολιτικής διαχείρισης του αγροτικού ζητήματος από όλες τις πολιτικές δυνάμεις και τους εμπλεκόμενους φορείς, τονίζοντας ότι στο νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας δεν ταιριάζουν παρωχημένες αντιλήψεις που περιορίζονται στη βραχυπρόθεσμη διαχείριση κρίσεων και συμφερόντων των ομάδων πίεσης. Μια τέτοια διαχείριση θα ήταν αδιέξοδη και ατελέσφορη για το μέλλον της γεωργίας και της υπαίθρου.