- Διαφήμιση -

Σηµαντική εξασθένιση του δέντρου µέχρι και ολική νέκρωση και σοβαρή µείωση της επερχόµενης παραγωγής προκαλεί η καρκίνωση στους ελαιώνες, µια ασθένεια που οφείλεται σε βακτήριο, το οποίο εισέρχεται στους ιστούς της ελιάς µέσα από πληγές (κλάδεµα, παγετός, χαλάζι).

Όπως αναφέρουν οι γεωπόνοι, η προσβολή γίνεται ορατή κυρίως στα υπέργεια τµήµατα του δέντρου, ιδιαιτέρως στους βλαστούς, στους κλάδους και στον κορµό, όπου παρουσιάζονται καρκινώµατα (όγκοι). Οι εδικοί συστήνουν στους καλλιεργητές τα εξής:

-Ανακαλύψτε το νέο e-shop του Βιβλιοπωλείου ΚΟΥΚΙΔΑ-

– Αποφυγή κλαδέµατος των ελαιόδεντρων µε υγρό ή βροχερό καιρό

– Κατά τη βροχερή περίοδο, µετά από κλάδεµα, χαλάζι ή παγετό, προληπτικά ψεκασµός µε εγκεκριµένα χαλκούχα ειδικά σε ευαίσθητες ποικιλίες (Κορωνέικη, Αµφίσσης, Μεγαρίτικη).

– Κατά τη διάρκεια ξηρών περιόδων αφαίρεση, αποµάκρυνση και κάψιµο προσβεβληµένων κλαδιών ή αφαίρεση καρκινωµάτων από τους κλάδους, τον κορµό και τους βραχίονες µε κοφτερό µαχαίρι και επάλειψη των πληγών µε πυκνό βορδιγάλειο πολτό.

Agronews.gr