- Διαφήμιση -

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου Κορίνθου  εκφράζει δημόσια τις ευχαριστίες της στην επιχείρηση «Μαυρονάσιος και Σια Ο.Ε. – Ξενοδοχείο Απόλλων-Ξυλόκαστρο» για την ευγενική δωρεά σημαντικού αριθμού ξενοδοχειακού ιματισμού, προκειμένου αυτός να χρησιμοποιηθεί από τα τμήματα του νοσοκομείου μας.

 

-Ανακαλύψτε το νέο e-shop του Βιβλιοπωλείου ΚΟΥΚΙΔΑ-

Η ενέργεια αυτή επιβεβαιώνει την ευαισθητοποίηση των πολιτών της Κορινθίας σε θέματα που αφορούν την ποιοτική λειτουργία του νοσοκομείου του νομού μας και λειτουργεί ως ένα επιπλέον κίνητρο για τη διοίκησή του, ώστε να προσπαθεί συνεχώς να βελτιώνει και να αναβαθμίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας.

 

  Η Διοικήτρια

 

Δημ. Καλομοίρη