- Διαφήμιση -

Το Ίδρυμα Υποτροφιών Γεωργίου Αναστασίου Μαυρούλια ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕ την χορήγηση συνολικά πενήντα τεσσάρων (54) υποτροφιών σε εισαχθέντες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Το ποσό της κάθε υποτροφίας ανέρχεται στο ποσό των  χιλίων ευρώ (1.000,00 € ) και χορηγείται άπαξ και εφάπαξ. Προϋπόθεση για την καταβολή της υποτροφίας είναι η επάρκεια των εσόδων του κληροδοτήματος.

-Ανακαλύψτε το νέο e-shop του Βιβλιοπωλείου ΚΟΥΚΙΔΑ-

Η καταβολή των υποτροφιών θα γίνει σύμφωνα με τους Πίνακες  Κατάταξης των Υποτρόφων μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών από την συσταθείσα Επιτροπή και την έγκριση αυτών από την Διοικητική Επιτροπή του Ιδρύματος. Για την λήψη της υποτροφίας υπογράφεται σύμβαση μεταξύ του υποτρόφου και τον Προέδρου της Διοικητικής Επιτροπής του Ιδρύματος.

Διαβάστε αναλύτικά για τις προϋποθέσεις , την αίτηση και τα δικαιολογητικά ΕΔΩ