- Διαφήμιση -

 Παρελήφθησαν (70) νέα οχήματα υπηρεσιακού χρωματισμού, τα οποία εντάσσονται στον στόλο της Ελληνικής Αστυνομίας.

Τα οχήματα αυτά αποκτήθηκαν στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 «Ενεργητική Οδική Ασφάλεια» των Περιφερειών Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Βορείου Αιγαίου.

-Ανακαλύψτε το νέο e-shop του Βιβλιοπωλείου ΚΟΥΚΙΔΑ-

Πιο αναλυτικά κατανέμονται:

  • (20) στην Πελοπόννησο,
  • (15) στην Αττική,
  • (9) στη Θεσσαλονίκη,
  • (6) στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,
  • (5) στη Στερεά Ελλάδα,
  • (4) στη Δυτική Μακεδονία,
  • (4) στα Ιόνια Νησιά,
  • (4) στην Ήπειρο και
  • (3) στο Βόρειο Αιγαίο.