- Διαφήμιση -

Ολοκληρώνεται η διαδικασία μεταφοράς υπαλλήλων της Αναπτυξιακής του Επιμελητηρίου Κορινθίας  στο Επιμελητήριο σύμφωνα με το άρθρο 238 του Ν. 4610/2019, με αναμονή του σχετικού ΦΕΚ.

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπου παρευρέθηκαν o Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κορινθίας, κ. Παναγιώτης Πιτσάκης και 16 μέλη, λήφθηκε θετική και ομόφωνη απόφαση ως προς το ζήτημα της μεταφοράς υπαλλήλων Αναπτυξιακής Επιμελητηρίου Κορινθίας  στο Επιμελητήριο, αφού είχε προηγηθεί επίσης ομόφωνη απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Κορινθίας.

-Ανακαλύψτε το νέο e-shop του Βιβλιοπωλείου ΚΟΥΚΙΔΑ-

Οι υπάλληλοι που σύμφωνα με τη νομοθεσία πληρούσαν τα κριτήρια, θα μεταφερθούν στο Επιμελητήριο με την ίδια σχέση εργασίας που είχαν στην Αναπτυξιακή του Επιμελητηρίου.

Η πρόθεση της Διοίκησης του Επιμελητηρίου Κορινθίας δεν θα μπορούσε παρά να είναι θετική σε ζητήματα που αφορούν την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων του υπαλληλικού προσωπικού.

                                       Ο Πρόεδρος  του Επιμελητηρίου Κορινθίας

 

Παναγιώτης Πιτσάκης