Ο Αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας Τάσος Γκιολής με τον Διοικητή του Νοσοκομείου Κορίνθου Γρηγόρη Καρπούζη
- Διαφήμιση -

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου Κορίνθου γνωστοποιεί ότι σήμερα μετά από προσπάθεια μηνών κατατέθηκε ολοκληρωμένη πρόταση – Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης με τίτλο «Ανακαίνιση – ανακατασκευή των μαγειρείων του ΓΝ Κορίνθου» συνολικού προϋπολογισμού 532.000,00€ συμπ. ΦΠΑ και Τεχνικό Δελτίο με τίτλο «Προμήθεια Επιστημονικού, Ιατροτεχνολογικού και Λοιπού Εξοπλισμού για το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου» συνολικού προϋπολογισμού 852.792,80€ συμπ. ΦΠΑ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» ΕΣΠΑ 2014-2020 Άξονας Προτεραιότητας 2Β: «Υποδομές Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού», Κωδικός Πρόσκλησης: ΠΕΛ77, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) .

Οι προτάσεις αυτές θα καλύψουν αφενός ανάγκες αντικατάστασης παλαιού εξοπλισμού Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και αφετέρου θα εκσυγχρονίσουνε τις υφιστάμενες αντίστοιχες υποδομές με στόχο την αναβάθμιση των παροχών υπηρεσιών υγείας .

-Ανακαλύψτε το νέο e-shop του Βιβλιοπωλείου ΚΟΥΚΙΔΑ-

Άλλη μία σημαντική δράση που υποστηρίχθηκε από την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση και τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου,  εντασσόμενοι στο γενικότερο στρατηγικό σχεδιασμό της Διοίκησης του Νοσοκομείου.

Όπως αναφέρετε στην σχετική ανακοίνωση, η Διοίκηση του Νοσοκομείου Κορίνθου εύχεται και πιστεύει ότι οι πολιτικές δυνάμεις του Νομού μας θα συνδράμουν στην υλοποίηση των πιο πάνω έργων , με την ένταξη τους στα προαναφερόμενα προγράμματα.