-Διαφήμιση-

Τι τρέχει στη «Συμμαχία πολιτών» ; Γιατί ο κος Πρωτόπαπας αποφάσισε να βάλει τέλος στην συνεργασία τους με δημόσια δήλωσή του; Λίαν συντόμως θα έχουμε συνέχεια ….

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗ:

- Διαφήμιση -

Η συνεργασία μου με την <<Συμμαχία Πολιτών>> έλαβε τέλος. Παραμένω ενεργός πολίτης με στόχο την προσφορά μου για την πρόοδο της πόλης και του Δήμου Κορινθίων.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

- Διαφήμιση -