- Διαφήμιση -

Ο κ. Μαρίνα Ραντίτσα – Βασιλάκου, Νεοεκλεγείσα  Δημοτική Σύμβουλος με τον Συνδυασμό ¨ΠΟΡΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ¨ με επικεφαλής τον π. Δήμαρχο Κορινθίων Αλέξανδρο Πνευματικό
είναι η Νέα Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων.

Στην ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δ.Σ. Κορινθίων που πραγματοποιήθηκε σήμερα το απόγευμα με μοναδικό θέμα την Εκλογή Αντιπροέδρου Δημοτικού Συμβουλίου,
μετά την ανεξαρτητοποίηση του Ανδρέα Ζώγκου, ο επικεφαλής της πορείας ευθύνης κ. Αλέξανδρος Πνευματικός πρότεινε για Αντιπρόεδρο την κ. Μαρίνα Ραντίτσα Βασιλάκου.

-Ανακαλύψτε το νέο e-shop του Βιβλιοπωλείου ΚΟΥΚΙΔΑ-