- Διαφήμιση -

Ύστερα από καθημερινές εργασίες αποκατάστασης της διάνοιξης της Διώρυγας, οι οποίες γίνονται σταθερά και υπό την επίβλεψη εξειδικευμένων συνεργείων -αποσκοπώντας τη μέγιστη ασφάλεια των διελεύσεων των πλοίων- η Διοίκηση ορίζει την 26η Μαρτίου 2018 ως καθοριστικό χρόνο ανοίγματος της Διώρυγας.

Οι εργαζόμενοι λειτουργούν  ακατάπαυστα ώστε η αποκατάσταση της λειτουργίας του καναλιού να επιτευχθεί το συντομότερο, κάτι που θα διευκολύνει και τις διελεύσεις των πλοίων. Οφείλονται ευχαριστίες από την Διοίκηση προς τους εργαζομένους καθώς το έργο τους και η επίπονη δουλειά τους θα φέρει συντομότερα αποτελέσματα. (Διαβάστε για τις κατολισθήσεις)

-Ανακαλύψτε το νέο e-shop του Βιβλιοπωλείου ΚΟΥΚΙΔΑ-