- Διαφήμιση -

Η περιφερειακή παράταξη «Πελοπόννησος Οικολογική» παρακολούθησε τις εργασίες της Συνδιάσκεψης του MOAN – (MEDITERRANEAN ORGANIC AGRICULTURE NETWORK) που πραγματοποιήθηκε από τις 24-27 Οκτωβρίου 2017 στις εγκαταστάσεις του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων με συν-διοργάνωση  του ΥΠΑΑ&Τ.

Αντικείμενο  της Συνδιάσκεψης η εξάπλωση της Βιολογικής Γεωργίας στις χώρες της Μεσογείου μέσω διαφόρων δραστηριοτήτων, όπως την προώθηση της γνώσης και των τεχνικών εφαρμογής της, την εκπαίδευση, την έρευνα, καθώς και τη συλλογή στατιστικών στοιχείων του τομέα με  ξεκάθαρο στόχο την ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής, αφού αυτή αναδείχθηκε ως κύριος παράγοντας οικονομικής ανάπτυξης για τα ΚΜ της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου.

-Ανακαλύψτε το νέο e-shop του Βιβλιοπωλείου ΚΟΥΚΙΔΑ-

Ασχολήθηκε επίσης με την αειφόρο ανάπτυξη της γεωργίας και της αλιείας, την ασφάλεια των τροφίμων καθώς και τη διατροφής των κατοίκων των Κρατών της Μεσογειακής Λεκάνης,  μέσω της προώθησης της πολυμερούς συνεργασίας και της περιφερειακής σταθερότητας, όσον αφορά στην ασφάλεια των τροφίμων, στην προστασία του περιβάλλοντος, στην αύξηση της προσβασιμότητας των παραγομένων μεσογειακών αγροτικών προϊόντων και των τροφίμων στις τοπικές και διεθνείς αγορές, καθώς και στη διάδοση της γνώσης και τεχνικών εμπειριών μεταξύ των Κρατών της Μεσογειακής Λεκάνης.

Στο περιθώριο της Συνδιάσκεψης συνομιλήσαμε και ανταλλάξαμε απόψεις και προτάσεις με εκπροσώπους που ασχολούνται επίσημα με τον τομέα της βιολογικής παραγωγής,  από τα αντίστοιχα Υπουργεία Γεωργίας των Κρατών της Μεσογειακής Λεκάνης με κοινό συμπέρασμα  ότι η παραγωγή ποιοτικών και πιστοποιημένων αγροτικών προϊόντων που αποτελεί το συγκριτικό  πλεονέκτημα μπορεί και πρέπει να αποτελέσει τον πυλώνα εξόδου των χώρων της λεκάνης της μεσογείου από την οικονομική κρίση.

 

Πληροφορίες:

Σαράντης Νικόλαος

6980199571/nsaradis@yahoo.gr

 

Δήμητρα Λυμπεροπούλου

Επικεφαλής Περιφερειακής Παράταξης

«Πελοπόννησος Οικολογική»