- Διαφήμιση -

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) υλοποιεί Πρόγραμμα
Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο πρόγραμμα
επαγγελματικής επιμόρφωσης και κατάρτισης με τίτλο «Διοίκηση Αθλητισμού με Έμφαση στην Επιχειρηματικότητα και την Καινοτομία».

 

-Ανακαλύψτε το νέο e-shop του Βιβλιοπωλείου ΚΟΥΚΙΔΑ-

 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες ως στελέχη που θα
μπορούν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της αθλητικής βιομηχανίας με επαγγελματισμό
και αίσθημα ευθύνης λειτουργώντας με αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα στο
αθλητικό περιβάλλον. Με δεδομένο πως η αθλητική βιομηχανία με ένα τεράστιο όγκο
επενδύσεων, εσόδων και κερδών χρειάζεται εξειδικευμένα επαγγελματικά στελέχη, το
πρόγραμμα έρχεται να καλύψει αυτή την ανάγκη.

Το πρόγραμμα επιχειρεί την εκπαίδευση των συμμετεχόντων σε θέματα οργάνωσης,
διοίκησης και μάρκετινγκ των αθλητικών οργανισμών και επιχειρήσεων, καθώς και του
προγραμματισμού και της αποτελεσματικής διοργάνωσης αθλητικών γεγονότων. Ιδιαίτερη
έμφαση θα δοθεί στην εκπαίδευση των συμμετεχόντων σε θέματα δημιουργίας και
ανάπτυξης μιας επιχειρηματικής ιδέας με την διαμόρφωση ενός επιχειρηματικού σχεδίου. Το
επιχειρηματικό σχέδιο θα υποστηρίζει μία καινοτόμα ή σαφώς βελτιωμένη ιδέα,
εξυπηρετώντας μια ανάγκη της αθλητικής αγοράς και ενισχύοντας ταυτόχρονα την
επιχειρηματική σκέψη των συμμετεχόντων.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές δείτε ΕΔΩ