- Διαφήμιση -

Η Εκτελεστική Γραμματεία του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου – ΔΟΕ, με σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του, ανακοίνωσε την πρόθεσή της να επιδοτήσει προγράμματα εορτασμού της “Παγκόσμιας Ημέρας Ελιάς 2017”, στις 26 Νοεμβρίου, στις χώρες μέλη του ΔΟΕ.

Οι επιδοτήσεις αυτές θα χορηγηθούν εντός ορίων εγκεκριμένου προϋπολογισμού και θα πραγματοποιηθούν για εκδηλώσεις και δραστηριότητες μεταξύ 15 και 30 Νοεμβρίου 2017.

Οι φάκελοι υποψηφιότητας πρέπει να φθάσουν στην εκτελεστική γραμματεία το αργότερο έως τις 25 Αυγούστου και να περιλαμβάνουν το έντυπο αίτησης, συμπληρωμένο πλήρως, υπογεγραμμένο και χρονολογημένο, επιπλέον των άλλων εγγράφων που αναφέρονται στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων.

-Ανακαλύψτε το νέο e-shop του Βιβλιοπωλείου ΚΟΥΚΙΔΑ-

Στόχος αυτών των επιχορηγήσεων είναι η παροχή οικονομικής στήριξης για πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην γιορτή της Παγκόσμιας Ημέρας της Ελιάς, ως κοινή δράση όλων των χωρών μελών του ΔΟΕ.

Όλες οι δραστηριότητες πρέπει να περιλαμβάνουν συνέντευξη Τύπου ή παρόμοια εκδήλωση, με σκοπό να δημοσιοποιηθεί η Παγκόσμια Ημέρα της Ελιάς όσο το δυνατόν ευρύτερα. Η εκτελεστική γραμματεία θα υποβάλει επίσημη δήλωση προς το σκοπό αυτό, για όλα τα κράτη μέλη.

 

Επιπλέον, οι προτεινόμενες δραστηριότητες μπορούν να περιλαμβάνουν εκδηλώσεις ή δραστηριότητες όπως σεμινάρια, εμπορικές εκθέσεις ή συμπόσια που παρουσιάζουν, μεταξύ άλλων, τη σχέση μεταξύ προϊόντων ελαιόλαδου και υγείας, ελαιοκαλλιέργειας και περιβάλλοντος, την ιστορία της ελαιοκαλλιέργειας και την οικονομία της ελιάς. Επίσης, περιλαμβάνονται η παραγωγή διαφημιστικού υλικού (φυλλάδια, CD, βιβλία κ.λπ.) και η πρόσκληση διεθνών εμπειρογνωμόνων να συμμετάσχουν στην προτεινόμενη δραστηριότητα.

Μέγιστο ύψους ποσού 4000 € (ανά επιχορήγηση και χώρα) έχει καθοριστεί από το ΔΣΕ για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας της Ελιάς, το οποία θα πρέπει να μην αντιπροσωπεύει πάνω από το 50% του συνολικού προϋπολογισμού της δραστηριότητας. Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, οι αιτήσεις θα εξεταστούν με βάση την αρχή της “πρώτης επείγουσας εξυπηρέτησης”.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μεταφορτώσουν τα σχετικά έγγραφα – στα αγγλικά -από τις ενότητες της ιστοσελίδας Http://www.internationaloliveoil.org :”Συμβάσεις, επιχορηγήσεις και κενές θέσεις εργασίας (Contracts, grants and vacancies) “.

 

Ή από τον σύνδεσμο: Http://www.internationaloliveoil.org/estaticos/view/413-grants
Επίσης από τους παρακάτω συνδέσμους:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ