- Διαφήμιση -

Η Πρωτοβουλία Κορινθίας “Αλληλεγγύη για τους πρόσφυγες” καλεί

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ και εθελοντές στο Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης Κορίνθου την Κυριακή 13 Οκτωβρίου ώρα 6.30.
Στόχος να καταγραφούν διαθεσιμότητες και ιδέες για την δημιουργική απασχόληση των παιδιών στην ανοικτή δομή και να κατατεθεί πρόταση για έγκριση από τον ΔΟΜ .