-Διαφήμιση-

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Δρ. Χριστίνα K. Συριοπούλου – Δελλή (Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο γνωστικό αντικείμενο “Εκπαίδευση Ατόμων με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές») εκπονεί έργο με τίτλο: “Επαγγελματική Κατάρτιση σε Εναλλακτικά Συστήματα Επικοινωνίας και Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις για Άτομα με Διαταραχές στο Φάσμα του Αυτισμού» (KA2 VET «Train-ASD»)”.
Για την υλοποίηση του έργου αυτού συνεργάζονται: το Πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου (Ρουμανία), η AutismEurope με έδρα τις Βρυξέλλες, ο Πανελλήνιος Επιστημονικός Σύλλογος Ειδικής Αγωγής (ΠΕΣΕΑ-GREFSE) και η Ελληνική εταιρία INTE*LEARN που ειδικεύεται στο e-Learning.


Στην επιστημονική επιμόρφωση των Μελών του Πανελλήνιου Επιστημονικού Συλλόγου Ειδικής Αγωγής (ΠΕΣΕΑ-GREFSE), που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στην Αθήνα στις 23 Ιουνίου 2019 πάνω σε θέματα Eκπαίδευσης, Aγωγής και Yποστήριξης των ατόμων με Aυτισμό, προβλήθηκε το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

- Διαφήμιση -

Ομιλητές ήταν:
1. Η Δρ. Χριστίνα K. Συριοπούλου – Δελλή*: Επιστημονικά Υπεύθυνη του Προγράμματος.
2. Ο κ. Μηνάς Ευσταθίου: Πρόεδρος του Πανελλήνιου Επιστημονικού Συλλόγου Ειδικής Αγωγής.
3. Οκ. Λευτέρης Ρατσιάτος: Γεν.Γραμματέας του Πανελλήνιου Επιστημονικού Συλλόγου Ειδικής Αγωγής.
4. Ο κ. Γεώργιος Γαλάνης: Ταμίας του Πανελλήνιου Επιστημονικού Συλλόγου Ειδικής Αγωγής.

Ο Πανελλήνιος Επιστημονικός Σύλλογος Ειδικής Αγωγής (ΠΕΣΕΑ-GREFSE) εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο κ. Μηνά Ευσταθίου και την κ. Έλενα Χανιώτη, μέλος της ελεγκτικής επιτροπής του ΠΕΣΕΑ και υπ. Διδάκτορα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Το έργο χρηματοδοτείται στα πλαίσια του ERASMUS+ μέσω του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).
Περισσότερες πληροφορίες: www.train-asd.eu

*Στοιχεία επικοινωνίας: Δρ. Χριστίνα Κ. Συριοπούλου-Δελλή, csyriop@gmail.com, 6938704339

- Διαφήμιση -