- Διαφήμιση -

Διπλό ουράνιο πάνω από τον Κορινθιακό  , ένα σπάνιο μοναδικό φαινόμενο.  Το εσωτερικό τόξο είναι πολύ φωτεινότερο και καθαρότερο, και γι’ αυτό ονομάζεται «πρωτεύον ουράνιο τόξο».

Το εξωτερικό ή «δευτερεύον» είναι πιο αχνό και έχει τα χρώματα αντίθετα, δηλαδή το βιολετί και ερυθρό είναι προς την εσωτερική πλευρά ακριβώς επειδή στην ουσία το δευτερεύον αποτελεί αντανάκλαση του πρωτεύοντος μέσα από τις σταγόνες της βροχής.
Η σκοτεινή περιοχή ανάμεσα στα δύο τόξα ονομάζεται «Ζώνη του Αλεξάνδρου». Πρώτος ο Αλέξανδρος ο Αφροδισιεύς (Έλληνας περιπατητικός φιλόσοφος του 3ου αιώνα) την περιέγραψε και ονομάστηκε έτσι προς τιμήν του.