- Διαφήμιση -

Ο Δήμος μας σε πλήρη συνεργασία με την Τροχαία και την Αστυνομική Διεύθυνση Κορινθίας τοποθέτησε:

-Ανακαλύψτε το νέο e-shop του Βιβλιοπωλείου ΚΟΥΚΙΔΑ-

• 2 ηλεκτρονικές πινακίδες μέτρησης ταχύτητας με ηλιακό πάνελ

• 10 πινακίδες ορίου ταχύτητας με σκοπό τον έλεγχο της κυκλοφορίας και την αύξηση της οδικής ασφάλειας των οδηγών και την προστασία των πεζών