- Διαφήμιση -

Ένα μεγάλο μέρος της χωρικής ενότητας του Δήμου Νεμέας ανήκει στις περιοχές εκτός τηλεοπτικής κάλυψης. Οι περιοχές αυτές αποτελούν περίπου το 4% της ελληνικής επικράτειας.

Το  2018  με  ΦΕΚ  Αρ.  φύλλου  5052  δίνεται  η  δυνατότητα  στους  κατοίκους των   << λευκών>> αυτών περιοχών , να αιτηθούν την πρόσβασή τους στους τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας.

-Ανακαλύψτε το νέο e-shop του Βιβλιοπωλείου ΚΟΥΚΙΔΑ-

Επειδή το πρόβλημα με τη λειτουργία των καναλιών είναι πολύχρονο και κάποια στιγμή πρέπει να βρεθεί σύννομη, ορθολογιστική και άρτια λύση , πρέπει να κάνουμε αιτήσεις στο Δήμο/ΚΕΠ δηλώνοντας το αίτημά μας.

Το έντυπο της δήλωσης θα είναι έτοιμο και ο κάθε πολίτης θα συμπληρώνει τα ατομικά του στοιχεία. Επίσης θα προσκομίζονται τα παρακάτω έγγραφα για τη νομιμότητά της δήλωσης :

  1. Αντίγραφο αριθμού δελτίου ταυτότητας.
  2. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος.
  3. Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ.
  4. Αντίγραφο του λογαριασμού ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας.

Η υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου.

 

**οι πολίτες  μπορούν να φωτοτυπούν τα ανωτέρω στο Δήμο-ΚΕΠ.