- Διαφήμιση -

Ο Γιάννης Γκεζερλής  είναι ένας σπουδαίος αρχιτέκτονας – μηχανικός , με μεγάλη εμπειρία και στον χώρο της αυτοδιοίκησης ως πρώην δήμαρχος και δημοτικός σύμβουλος.

Σήμερα αφήνει αιχμές προς την δημοτική αρχή Αλέκου Πνευματικού σχετικά με τη νομιμότητα της δημοπράτησης του έργου ανακατασκευής της κεντρικής πλατείας  Κορίνθου “Παναγή Τσαλδάρη” ή αλλιώς Περιβολάκια. Επιπλέον στρέφεται εναντίον του πολιτικού μηχανικού κ.Παπακυριάκου (που έχει κάνει την μελέτη του έργου) ζητώντας να ενημερωθεί για την αμοιβή του και την εμπειρία του πάνω σε ανάλογα έργα.

-Ανακαλύψτε το νέο e-shop του Βιβλιοπωλείου ΚΟΥΚΙΔΑ-

Η δήλωση του κ.Γκεζερλή έχει ως εξής : «Έμεινα και εγώ άφωνος όπως δήλωσε ότι έμεινε ο Δήμαρχος Κορινθίων κ. Αλέξανδρος Πνευματικός όταν άκουσε από τον κ. Νανόπουλο το λόγο που δεν ψήφισε στην Οικονομική Επιτροπή την δημοπράτηση της Πλατείας Περιβολάκια. 

Καλώ λοιπόν να μου απαντήσει ο κ. δήμαρχος αν η δημοπράτηση έγινε σύμφωνα με τον πάρα κάτω νόμο* και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Αρχιτεκτονικής επιτροπής ή έγινε όπως και με την γέφυρα τέρμα Κολιάτσου που πρέπει να εξετασθεί και να έχει ..τα ρέστα!!!»

Τέλος να μας απαντήσει ο Δήμαρχος πόσο έχει στοιχίσει σαν σύμβουλος ο πολιτικός μηχανικός κ. Παπακυριάκου και πόσες πλατείες  έχει μελετήσει μέχρι σήμερα…
Γιάννης Γκεζερλής
αρχιτέκτονας
* ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
 Αρ. Φύλλου 142716 Ιουνίου 2011
α.2. Σύνθετος  διαγωνισμός είναι  ο διαγωνισμός που περιλαμβάνει
περισσότερες από μία κατηγορίες μελετών ή σχεδίων.
β.1. Διαγωνισμός ιδεών είναι  ο διαγωνισμός που έχει ως στόχο
τη διερεύνηση και αποσαφήνιση ενός θέματος με σκοπό την επιλογή
της βασικής ιδέας  ή τη σύνταξη του προγράμματος του έργου
ή την εξεύρεση βάσης για την προκήρυξη διαγωνισμού προσχεδίων
και γενικότερα την ωρίμανση της μελέτης του έργου.
Στο διαγωνισμό ιδεών  δεν  προβλέπεται η ανάθεση  στον  βραβευμένο
μελετητή της  περαιτέρω επεξεργασίας της  μελέτης του έργου.
Άρθρο 2
Υποχρέωση διενέργειας διαγωνισμού  μελετών
1.  Οι διαγωνισμοί μελετών  προκηρύσσονται υποχρεωτικά  για μελέτες
ή για σχέδια  ιδεών κάθε αξιόλογου τεχνικού έργου, του δημοσίου
ή των νομικών προσώπων της παρ. 9 του άρθρου 1, του Ν. 3316/2005.
Η υποχρέωση τουλάχιστον για τα σχέδια  ιδεών υφίσταται και στις περιπτώσεις
που πρόθεση της διοργανώτριας  αρχής  είναι  η σύνταξη  της  μελέτης από την ίδια.
2. Αξιόλογο τεχνικό έργο  θεωρείται κάθε  έργο  που έχει  ευρύτερη κοινωνική,
αρχιτεκτονική,  πολεοδομική, συμβολική και περιβαλλοντική σημασία
και η λειτουργία του, ο όγκος, η θέση ή άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του
έχουν επίδραση  στο ευρύτερο δομημένο ή φυσικό περιβάλλον  ή προωθεί
την έρευνα για νέες εφαρμογές υλικών και μεθόδους  κατασκευής
 ή αφορά  σε αρχιτε− κτονικά  έργα  επαναλαμβανόμενου τύπου.
3. Ως αξιόλογα τεχνικά έργα  θεωρούνται τα εξής:
α. Στον τομέα των αρχιτεκτονικών μελετών κτηριακών έργων
και έργων διαμόρφωσης  ελεύθερων χώρων:
α2. Διαμορφώσεις − αναπλάσεις ελεύθερων  κοινόχρηστων χώρων:
Σημαντικών  πάρκων, αλσών και εθνικών ή δημοτικών κήπων,
 υπερτοπικής ή ιστορικής σημασίας πλατειών, οδών, πεζοδρόμων
 και παραλιακών περιοχών, περιβάλλοντος  χώρου διατηρητέων μνημείων
και αρχαιολογικών χώρων καθώς και  ζωνών προστασίας της  φύσης και του τοπίου.