-Διαφήμιση-

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα 44 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της.

Ειδικότητες:

- Διαφήμιση -

ΔΕ Φύλαξης-Πληροφορήσης

ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

- Διαφήμιση -