- Διαφήμιση -

Εκτός της δημοτικής παράταξης “Νέα Πνοή” μένει ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης Μιχάλης Λιάκος, καθώς κατέθεσε χτες την δήλωση ανεξαρτητοποίησής του, αποδυναμώνοντας την μείζονα μειοψηφία. Στην δήλωσή του ο κ. Λιάκος δεν ανέφερε τους λόγους για τους οποίους ανεξαρτητοποιήθηκε.

Προς το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέλου-Βόχας

-Ανακαλύψτε το νέο e-shop του Βιβλιοπωλείου ΚΟΥΚΙΔΑ-

ΘΕΜΑ: Δήλωση Ανεξαρτητοποίησης

Κύριε Πρόεδρε,
Με την παρούσα έγγραφη δήλωσή μου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 66 του ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 73 του ν. 4555/2018, σας δηλώνω την ανεξαρτητοποίησή μου από τη δημοτική παράταξη «Νέα Πνοή», με την οποία υπήρξα συνεργαζόμενος, και την απόφασή μου να παραμείνω στο Δημοτικό Συμβούλιο, ασκώντας τα καθήκοντά μου ως ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος, όπως ακριβώς προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις και εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.
Παρακαλώ θερμά όπως προβείτε άμεσα στις προβλεπόμενες διαδικασίες γνωστοποίησης της απόφασής μου στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας και την ενσωμάτωσή της στα πρακτικά αυτού, καθώς και στην κοινοποίηση αυτής στην οικεία Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α.

Με εκτίμηση,

Μιχάλης Λιάκος
Δημοτικός Σύμβουλος Βέλου- Βόχας
Μέλος της Ομάδας Σκέψης και Δράσης Πολιτών «ΜΑΖΙ»