- Διαφήμιση -

Ο Πρόεδρος του ΚΕ.Π.Α.Π δήμου Κορινθιών κ. Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο των αποφάσεων και των κατευθύνσεων του υπουργείου Υγείας, του ΕΟΔΥ και του υπουργείου Πολιτισμού –Αθλητισμού για την προστασία της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και
σε εφαρμογή της υπ΄αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.16837/10.03.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 782/10.03.2020 τεύχος Β & ΦΕΚ 783/10.03.2020 τεύχος Β),  για ατομικά και ομαδικά αθλήματα και για το διάστημα 13-3-20 μέχρι και 24-3-2020, πλην του Σταδίου Κορίνθου.

 

-Ανακαλύψτε το νέο e-shop του Βιβλιοπωλείου ΚΟΥΚΙΔΑ-