-Διαφήμιση-

Την αναστολή λειτουργίας 10 Δημοτικών και 22 Νηπιαγωγείων στην Πελοπόννησο λόγω μηδενικών εγγραφών ή έλλειψης μαθητικού δυναμικού, υπέγραψε ο  Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Δημήτρης Οικονομόπουλος.

Ειδικότερα:

- Διαφήμιση -

Α. Από τα 22 Νηπιαγωγεία τα 14 αναστέλλουν τη λειτουργία τους λόγω έλλειψης μαθητικού δυναμικού και τα 8 λόγω μηδενικών εγγραφών.

Β. Από 10 Δημοτικά τα 3 αναστέλλουν τη λειτουργία τους λόγω έλλειψης μαθητικού δυναμικού,  τα 6 λόγω μηδενικών εγγραφών και το 1 λόγω έλλειψης κτιρίου.

Πρόκειται για τα εξής Δημοτικά  και Νηπιαγωγεία:

- Διαφήμιση -