- Διαφήμιση -

Μια 3Δ ψηφιακή αναπαράσταση, με κίνηση, τμημάτων του Αδριάνειου Υδραγωγείου. Η αναπαράσταση βασίζεται σε φωτογραφίες, ιστορική έρευνα και στενή συνεργασία με τον Δρ. Γιάννη Λώλο, τον αρχαιολόγο που έχει μελετήσει σε λεπτομέρεια το τεράστιο αυτό ρωμαϊκό έργο, το οποίο υδροδοτούσε την Αρχαία Κόρινθο με νερό από τη λίμνη της Στυμφαλία.
Το υδραγωγείο χρονολογείται από το 2ο αι. μ.Χ. και είχε μήκος 84 χμ.