Όσοι είναι -άντα και πάνω έχουν αναμνήσεις. Το ραδιόφωνο τότε ήταν το FB του σήμερα . Ευχαριστούμε για το flash back Stelios Kritikos Ploros