- Διαφήμιση -

Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου προχωρά στην πρόσληψη τεσσάρων (4) επιπλέον υπαλλήλων για τις ανάγκες φύλαξης, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/94, 4430/2016 και 4461/2017.

 

-Ανακαλύψτε το νέο e-shop του Βιβλιοπωλείου ΚΟΥΚΙΔΑ-

Ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων αρχίζει από 16-3-2018 και λήγει στις 26-3-2018.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν και ενημερώνονται για το πλήρες κείμενο της προκήρυξης καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την ιστοσελίδα του νοσοκομείου http://www.hospkorinthos.gr.

 

 

 

 

Για τη Διοίκηση του Γ.Ν. Κορίνθου

Η Διοικήτρια

 

Καλομοίρη Δημ.