- Διαφήμιση -

Αποφάσεις για σειρά σημαντικών θεμάτων έλαβε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η οποία συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης την , Τρίτη 6 Απριλίου.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε, η Επιτροπή, για την Κορινθία , ενέκρινε:

-Ανακαλύψτε το νέο e-shop του Βιβλιοπωλείου ΚΟΥΚΙΔΑ-

  • Τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για την υλοποίηση του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Ανάπτυξη ειδικών (εξωτερικών) σχεδίων αντιμετώπισης τεχνολογικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης (Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε.) για εγκαταστάσεις SEVESO στην Περιφέρεια Πελοποννήσου – «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.», προϋπολογισμού: 37.200,00€
  • Την παραχώρηση έκτασης για 49 έτη στον Δήμο Νεμέας, για τη δημιουργία θεματικού – ψηφιακού πάρκου.