Ρόδι  ελιξήριο  νεότητας. Εκτός από τύχη ομορφαίνει,  χαρίζει  ευεξία και καλή  υγεία.