January 04, 2017

Επιφανής Μασόνος διανοούμενος, ομιλητής στην Ι. Μητρόπολη Κορίνθου !

Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2017

 
ieudiqtrjc562e2019ecb28.jpg
τοῦ Μοναχοῦ Σεραφείμ
 
 
Μέ ἔκπληξη διαπιστώσαμε, ἀνατρέχοντας τυχαίως στή λίστα τῶν προσεχῶν ὁμιλιῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κορίνθου, ὅτι μεταξύ τῶν ὁμιλητῶν περιλαμβάνεται ὁ Ὁμότιμος Καθηγητής τοῦ Ἐθνικοῦ Μετσοβίου Πολυτεχνείου κ. Θεοδόσιος Τάσιος!
 Ὁ Καθηγητής Τάσιος, γνωστός διεθνῶς γιά τίς μελέτες του σχετικῶς μέ τίς μηχανικές κατασκευές (γεφυροποΐα, ἀντισεισμικό σχεδιασμό, συντήρηση μνημείων, σκυρόδεμα) [1] εἶναι, μεταξύ πολλῶν ἄλλων διακρίσεων, καί ἐπίτιμος Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Φιλοσοφικῆς Ἑταιρείας, τιμήθηκε δέ ἰδιαιτέρως τό 2009 ἀπό τό Τεχνικό Ἐπιμελητήριο Ἑλλάδος [2] · ταυτοχρόνως ἀποτελεῖ καί ἕναν ἀπό τούς περισσότερο γνωστούς Τέκτονες διανοουμένους τοῦ ἑλλαδικοῦ χώρου ὑπό τήν δικαιοδοσία τῆς Μεγάλης Στοᾶς τῆς Ἑλλάδος.
Στούς εὐσεβεῖς Κορινθίους ὁ κ. Τάσιος ἔχει προγραμματισθεῖ νά ὁμιλήσει ὑπό τίς ἰδιότητές του ὡς «Ἀκαδημαϊκοῦ, Πολιτικοῦ Μηχανικοῦ, ἀρθρογράφου, συγγραφέως» τήν Δευτέρα, 9η Ἰανουαρίου τοῦ 2017, στήν παρά τό Ἐπισκοπεῖον Κορίνθου «Κροκίδειο Αἴθουσα» μέ θέμα «Ἡ αἰσθητική σημασία τῆς θρησκευτικῆς ποίησης (ὑμνολογίας)»· θά ἀναλύσει δηλαδή πτυχές τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας ὑμνογραφίας μέσα ἀπό τό πρίσμα τῆς πάντοτε (ἔστω γνωστόν) προσφιλοῦς στούς Μασόνους φιλοσοφοποιήσεως τῆς θρησκείας. Ἰδού καί μία διάσταση εἰρωνείας τῆς τύχης: γιά τήν προηγηθεῖσα ὁμιλία (19 Δεκ 2016) ἔχει φιλοξενηθεῖ στόν ἴδιο χῶρο ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως κ. Ἱερεμίας, στήν δέ μεθεπομένη συνάντηση, μετά τόν ἐπιφανῆ Τέκτονα, θά ὁμιλήσει (16 Ἰαν 2017) ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ ! Ἀμφότεροι οἱ γνωστοί Ἱεράρχες καί Θεολόγοι ἔχουν καθηκόντως καταφερθεῖ στό παρελθόν κατά τῆς ἐκκλησιομάχου θρησκείας τῆς Μασονίας καί τῶν συναφῶν μέ αὐτήν θρησκευτικῶν ρευμάτων τῆς Νέας Ἐποχῆς [3].
 
1. Ποιός εἶναι ὁ Ὁμότιμος Καθηγητής ΕΜΠ καί Τέκτων κ. Θεοδόσιος Τάσιος
 
Σύμφωνα μέ τήν ἱστοσελίδα τῆς Μεγάλης Στοᾶς τῆς Ἑλλάδος, ὁ Μέγας Διδάσκαλος καί Πρόεδρος τοῦ Τεκτονικοῦ Ἱδρύματος κ. Νικόλαος Βουργίδης τόν Δεκέμβριο τοῦ 2008, στό πλαίσιο Ἑορτασμοῦ πρός τιμήν τῆς γυναικός (Ladies Night, Intercontinental, 19.12.2008) «απένειμε τιμητική διάκριση σε δύο προσωπικότητες του τεκτονικού χώρου, που συμπλήρωσαν πάνω από 50 έτη συνεχούς προσφοράς στην αδελφότητα και την κοινωνία: Τον αδ .·. Θεοδόσιο Τάσιο ομότιμο καθηγητή του ΕΜΠ, ο οποίος έχει βάλει την σφραγίδα του στην πορεία του ελληνικού τεκτονισμού με την πνευματική του κατάθεση και τον αδ.·. Κωστή Δημητριάδη ...» κ.λπ. [4]
Ὁ κ. Τάσιος, τοῦ ὁποίου ἡ μασονική ἰδιότητα ὑποδηλώνεται ἀκόμη καί στό σχετικό ἄρθρο τῆς διαδικτυακῆς Βικιπαιδείας [5]θεωρεῖται πάντως ἀπό τούς Τέκτονες ὡς ἕνας τῶν κορυφαίων διανοουμένων τους, «ο εξαίρετος Δάσκαλος καί ρήτωρ, ένδ.·. αδ.·. [σ.σ. δηλαδή ἔνδοξος ἀδελφός] Θεοδόσης Π. Τάσιος» [6]. Ἔχει συγγράψει τεκτονικές μελέτες, ὅπως λ.χ. τήν «Ἡ συμβολική τεκτονική» καί τήν «Τρεῖς αἰῶνες τεκτονική μουσική καί οἱ δημόσιες συναυλίες» [7] ἄρθρα του δέ δημοσιεύονται καί στό «Τεκτονικό Δελτίο Πυθαγόρας», ἐπίσημο ὄργανο τῆς Μεγάλης Στοᾶς τῆς Ἑλλάδος, κείμενα προερχόμενα ἀπό διαλέξεις του  ἐνώπιον Τεκτόνων καί ἄλλων [8]. Τίς διαλέξεις αὐτές τίς ἔχει δώσει στό Τεκτονικό Μέγαρο Ἀθηνῶν, ὅπως ἐκεῖνες κατά τήν 21η Ἀνοικτή Ἐκδήλωση τῆς Μεγάλης Στοᾶς τῆς Ἑλλάδος (15 Νοε 2008), μέ θέμα «Μία ὑπόθεση ἐργασίας γιά τήν αὐτοσυνειδησιακότητα», στήν 22α ὁμοία Ἀνοικτή Ἐκδήλωση (14 Νοε 2009) μέ θέμα «Γεφύρωση ἀντιφάσεων τῆς διαφορετικότητας» καί στήν 24η ἐκδήλωση (στίς 12 Νοε 2011) καί πάλι στό Τεκτονικό Μέγαρο Ἀθηνῶν μέ θέμα «Ἀλληλοτομία οἰκονομίας καί ἠθικῆς», οἱ ὁποῖες ἀνακοινώθηκαν καί στό διαδίκτυο σέ μασονικά καί ἄλλα sites [9]. 
Ὡς μέλος τοῦ Μεγάλου Συμβουλίου, ὁ Μασόνος κ. Θεοδόσιος Τάσιος ἐκλήθη ἀπό τίς περιστάσεις πρό τριάκοντα ἐτῶν, χάρις στό τεκτονικό κῦρος του, νά λάβει μέρος καί στίς διεργασίες ἐκεῖνες [10] οἱ ὁποῖες ξεκίνησαν μέ τόν γνωστό Τέκτονα (νῦν «ἐπίσκοπο» τοῦ Βουδισμοῦ [11]) Μέγα Διδάσκαλο κ. Εὐστάθιο Λιακόπουλο πρός ἀνατροπή τῆς, ὡς λέγεται, ἐπικρατούσης τότε, κατά τά μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ 1980, συγκεντρωτικῆς καί παρωχημένης νοοτροπίας στήν Μεγάλη Στοά τῆς Ἑλλάδος.  Τελικῶς (εἰρήσθω ἐν παρόδῳ) οἱ  διεργασίες ἐκεῖνες ὁδήγησαν (ἀνεξαρτήτως τοῦ Καθηγητοῦ Τάσιου) στόν σταδιακό κατακερματισμό τῆς Ἑλληνικῆς Μασονίας («Τεκτονικό Σχίσμα») καί τήν ἀνάδειξη  ἀνταγωνιστικῶν πρός τήν Μ. Στοά τῆς Ἑλλάδος σωμάτων: τῆς Ἐθνικῆς Μεγάλης Στοᾶς τῆς Ἑλλάδος (Μάιο καί Ἰούνιο τοῦ 1986), τῆς Μεγάλης Στοᾶς τῆς Ἑλλάδος τοῦ Ἀρχαίου καί Ἀποδεδεγμένου Σκωτικοῦ Τύπου (Φεβρουάριο 1988), καί ἀργότερα καί τῆς διαλλακτικοῦ πνεύματος Ἡνωμένης Μεγάλης Στοᾶς τῆς Ἑλλάδος ὑπό τόν Εὐστ. Λιακόπουλο (στήν Κέρκυρα, τό χειμερινό ἡλιοστάσιο τοῦ 2006), ὅπως κ.ἄ. μικροτέρων δικαιοδοσιῶν [12].
 
2. Μερικές ἐνδιαφέρουσες ἀντιχριστιανικές ἀπόψεις τοῦ Καθηγητοῦ Τάσιου
 
Στά δημοσιευόμενα στό μασονικό περιοδικό «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ» ἄρθρα τοῦ κ. Θεοδόση Τάσιου, ἀνιχνεύσαμε ἀπόψεις του ἀπολύτως μέν συμβατές μέ τά γνωστά (παλαιά ἤ νέα) μασονικά θρησκειο-φιλοσοφικά δόγματα, ἀλλά τελείως ἀσύμβατες μέ τήν ἀμώμητο Χριστιανική Πίστη. Γιά νά μή ἐκτεινόμαστε ἄμετρα σταχυολογοῦμε μόνον μερικές ἐνδεικτικές θέσεις, κυρίως ἐξ ἑνός τῶν ἄρθρων.
Στό ἄρθρο «Είναι και γίγνεσθαι (και η φιλοσοφία;)», ὁ Καθηγητής Τάσιος οὐσιαστικῶς χαρακτηρίζει ὡς χονδροειδῶς δυϊστική [13] τήν ὀρθόδοξη περί ψυχῆς διδασκαλία, ἐπικαλούμενος μάλιστα τόν γνωστό φιλο-μασόνο καί ἀνθρωποσοφιστή [14] «ὀρθόδοξο θεολόγο» Νικόλαο Μπερντιάεφ (1874-1948): «Για τις ανάγκες αυτής εδώ της παρουσιάσεως, δεν θα υποπέσω στο εύκολο αμάρτημα ενός χονδροειδούς δυϊσμού (“ο Θεός μας φυτεύει μια ψυχή μόλις γεννιόμαστε· αυτή συνιστά το Είναι μας αυτή και το Γίγνεσθαι”). Ο ορθόδοξος χριστιανός φιλόσοφος Μπερντιάιεφ μας απέτρεπε απ΄ τα ταπεινωτικά για τη θεότητα κατηγορήματα ... Αντίθετα, θα πορευθώ στον ανθρώπινο αναβαθμό όσο αντέχει· κι όταν αυτός εξαντληθή, εκεί (και μόνον εκεί) στα ασαφή όρια του λόγου, θα επιτρέψω στον εαυτό μου να υποψιασθή την υπέρβαση, στην πιο εκλεπτυσμένη δυνατή μορφή της όμως. Για να είναι όντως υπέρ-βαση κι όχι υπο-βίβαση του Ανθρώπου» [15].  Ἔχοντας ἐξ ἀρχῆς τῆς ἀναλύσεώς του ὁ Μασόνος φιλόσοφος Τάσιος περιορίσει στόν παρόντα κόσμο τίς προϋποθέσεις σχηματισμού τοῦ «Ἐγώ» (δηλαδή τοῦ πῶς ὁ ἄνθρωπος συνειδητοποιεῖ, ἀντίθετα πρός τά ζῶα, τήν ὕπαρξή του καί τήν ἰδιαίτερη ἀτομικότητά του), τίς ὁποῖες ὁ Τάσιος βλέπει μόνον ὡς γνωστικές, βιολογικές, θερμοδυναμικές καί νευροφυσιολογικές/ἐγκεφαλικές, τελικῶς ἀποδίδει τόν κύριο ρόλο ἐν προκειμένῳ στήν διαλεκτική σχέση τοῦ ἀνθρώπου μέ τό περιβάλλον καί ἰδίως μέ τήν μητέρα του: «Αντίθετα, μοιάζει ότι μόνον η αδιάπτωτη διαλεκτική του νευρικού-μου υποβάθρου με το περιβάλλον, απ΄ την εμβρυακή ηλικία και πέρα, στοιχειοθετεί το Είναι σταδιακά» [16]Τήν ἀτομική συνειδητότητα τοῦ ὑποκειμένου ἀποδίδει ὁ κ. Τάσιος σέ μιά λεπτή καί «ασαφούς μηχανισμού λειτουργία του Οργανισμού [...] παρ΄ όλον που οι συνθήκες των φυσικοχημικών διεργασιών που διασφαλίζουν αυτήν την συνειδητότητα δεν είναι επαρκώς γνωστές». Καί συνοπτικῶς: «Αυτοσυντηρησία/Αυτοεπιβεβαίωση. Χωρίς την πρώτη, δέν υπάρχω. Χωρίς τη δεύτερη, η έννοια του Είναι δέν νοείται. Όποιαν απ’ τις δυό κι αν “παραλείψετε”, στην Ανυπαρξία θα περιπέσετε» [17].
Οὐδείς λόγος ἀπό τόν Ὁμότιμο Καθηγητή περί τῆς ψυχῆς ἐκ τῆς ὀρθοδόξου (δηλ. ἐκκλησιαστικῆς) ὀπτικῆς, ὡς τοῦ πυρῆνος τῆς ὑπάρξεώς μας ὁ ὁποῖος εἶναι ἀνεπίδεκτος ἀνυπαρξίας, ἀλλά «περιηγητής» ἑνός αἰωνίου  ὑπεραισθητοῦ (κτιστοῦ βεβαίως) κόσμου καί κατά χάριν θεατής τῆς ἀκτίστου θεότητος· ὁ Μέγας Βασίλειος γράφει : «Ἄλλο εἴμαστε ἐμεῖς οἱ ἴδιοι, καί ἄλλο τά δικά μας, καί ἄλλο ὅσα μᾶς περιστοιχίζουν. Ἐμεῖς βέβαια εἴμαστε ἡ ψυχή καί ὁ νοῦς, ὡς πρός τόν ὁποῖο ἔχουμε δημιουργηθεῖ κατ΄εἰκόνα τοῦ Κτίστη. Δικό μας δέ, εἶναι τό σῶμα καί οἱ μέσῳ αὐτοῦ αἰσθήσεις» [18]. Βεβαίως, ἐδῶ δέν πρόκειται περί τοῦ «Ἐγώ» ὡς προϊόντος ... «φυσικοχημικῶν διεργασιῶν» τοῦ σώματος !  
Θαυμάστε τήν σαφήνεια τῆς περιεκτικῆς τοποθετήσεως τοῦ κ. Καθηγητοῦ ἐπί τοῦ τί εἶναι ἡ ψυχή: «... θα έλεγα ότι δικαιούμαι να ονομάζω “ψυχή” αυτήν ακριβώς την διαφεύγουσα ολιστική ιδιότητα των επιμέρους στοιχείων του νευρικού συστήματος. Αυτή δε η άποψη δέν είναι “πίστη” – είναι σεμνή φαινομενολογία. Κι επομένως, σε σύγκριση με την πίστη των ως άνω επιστημόνων, είναι καί νομιμότερη καί ανοιχτότερη έναντι των εξελίξεων ...» [19].
 Ἔτσι μέ τόν θάνατό μας, τό «Ἐγώ» ὡς τέτοιο, κατά τόν κ. Τάσιο, χάνεται μετασχηματιζόμενο («θερμοδυναμικῶς») σέ ἄλλη μορφή ἐνέργειας, ἀπρόσωπης : «Το μόνο που δίνει την εντύπωση ότι χάνεται, είναι το Εγώ - εκείνη η μακρόχρονη, σταδιακή και επίμοχθη οικοδόμηση μιας Αυτοσυνειδησίας: Άρα, μόνον “Ενέργεια” μοιάζει να χάνεται. Δέν είναι όμως φιλοσοφικώς αταίριαστο να θυμηθούμε εδώ ότι η ενέργεια δέν χάνεται - μετασχηματίζεται» [20]. Οὔτε μετά θάνατον κρίσις οὔτε συνειδητή αἰώνιος ζωή, κατά τόν Τέκτονα φιλόσοφο.
Ἡ τριπλῆ «Ἀναφορικότητα τοῦ Εἶναι» κατά τόν κ. Τάσιο τοποθετεῖ τό ἄτομο – πρόσωπο  «α) Ως προς τον αντικειμενικό κόσμο β) ως προς το μή-συνειδητό χάος (που το αισθητοποιώ), και γ) ως προς το Σύ (την ζωντανότερη, άρα και υποστασιακώς αποδοτικότερη, συσχέτιση του Είναι)» [21]Καμμία «ἀναφορικότητα» καί ὑπευθυνότητα ὡς πρός τόν Πλάστη, Προνοητή καί Δεσπότη καί Λυτρωτή Χριστό !
Τό ἀξιακό σύστημα τοῦ ἀνθρώπου κατά τόν Ὁμότιμο Καθηγητή καί Τέκτονα, δέν ἔχει βεβαίως νά κάνει μέ τίς ἐντολές καί τόν νόμο τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος εἶναι «λύχνος τοῖς ποσίν ἡμῶν καί φῶς ταῖς τρίβοις ἡμῶν» καί προϋπόθεση ζωῆς αἰωνίου, «εἰ θέλεις εἰσελθεῖν εἰς τήν ζωήν, τήρησον τάς ἐντολάς» [22]Ἰδού τό σύστημα ἀξιῶν του, σύγχρονο μνημεῖο μασονικοῦ ἀνθρωποκεντρισμοῦ: «Το γεφύρωμα ανάμεσα σ’ αυτό που υπάρχει και σ’ αυτό που “πρέπει” να υπάρξη, συντελείται μέσα στο ανθρώπινο Εγώ.
- υπο την επίδραση παρορμήσεων, αλλά και
- με τη βοήθεια “αξιών” που τις έχει προγενέστερα στήσει αυτό το ίδιο το Εγώ, με μια προσωπική εμπειρική μακρόχρονη διεργασία (περιλαμβανομένης και της πληροφορίας περί των αξιών του παρελθόντος)» [23].
Ἀποδεχόμενος τόν (ἀπορριπτόμενο ἀπό τήν ἱερά Θεολογία τῆς Ἐκκλησίας) μονισμό (ἤ ἑνισμό), ὅτι δηλαδή ἔχουμε μία μόνο ὀντική πραγματικότητα [24], δηλαδή ταύτιση Θεοῦ, κτίσεως νοητῆς καί κτίσεως αἰσθητῆς (καί ὄχι ὀρθόδοξη χριστιανική διάκριση κτιστοῦ κόσμου - ὑλικοῦ καί ἀύλου - καί ἀκτίστου Θεοῦ), ὁ Καθηγητής Τάσιος ἰσχυρίζεται στόν ἐπίλογό του, ὅτι τά νέα δεδομένα τῆς ἐπιστήμης «στενεύουν κι άλλο τις μανιχαϊστικές [25] αποστάσεις ανάμεσα στην λεγόμενη Ύλη και το λεγόμενο Πνεύμα (προς δόξαν του Δημιουργού θα μπορούσα να επαναλάβω). Πράγμα που, με τη σειρά του, μας ενθαρρύνει στην συμφιλίωση με τον Κόσμο και με τη Ζωή» [26].
Σέ παλαιότερο ἄρθρο του ὁ Καθηγητής, δέν παραλείπει νά σημειώσει ὅτι ὁ ἅγιος Ἀπόστολος Παῦλος ὑπέταξε κονφορμιστικῶς τίς «ἐπαναστατικές» καί φεμινιστικές του τάσεις στίς ἀνάγκες τῆς ἐποχῆς· γράφει: «Παρά ταῦτα, φαίνεται ὅτι ἀκόμη κι ὁ Παῦλος ὑπέπεσε στό ἁμάρτημα μιᾶς “ρεάλπολιτίκ”. Ἤτανε τέτοια ἡ κρατοῦσα «ἰδεολογία» (ἀνάγνωθι συμφεροντολογία) τῆς ἀνδροκρατίας, ὥστε ὁ Παῦλος νά θεωρεῖ ὑποχρέωσή του νά τήν καθησυχάζη κάθε τόσο μέ κάμποσες μισογυνικές κραυγές [...] Προτιμῶ νά θαυμάζω τόν Παῦλο… ἀναβιώνοντας τίς ἀντιφάσεις στίς ὁποῖες τόν περιήγαγε ὁ πολλαπλός ρόλος του παρά νά τόν λατρεύω κεχηνώς,… ἀποδεχόμενος τά πάντα… » [27]Μασονικός σχετικισμός κι ἐδῶ, λοιπόν! Καμμία αὐθεντία: «Οὔτε θεοί, οὔτε ἀφέντες» ! Σάν νά μή εἶναι τά κείμενα τοῦ Ἀποστόλου Παύλου Ἁγία Γραφή !
Φυσικά, στόν κ. Τάσιο «δέν καίγεται καρφί» γιά τήν ἀπόκλισή του ἀπό τήν Ὀρθοδοξία, ἀφοῦ εἶναι ἑτερόθρησκος, ἀλλά προφανῶς ὄχι καί στήν προσκαλέσασα αὐτόν ἀνεπιγνώστως Ἱερά Μητρόπολη Κορίνθου. Τί ... φιλοσοφικό θησαυρό  χάνει τό κορινθιακό «λογικό ποίμνιο» πού δέν θά ἀκούσει τόν Τέκτονα φιλόσοφο !
 
Εμείς απλά να σημειώσουμε ότι ο καθηγητής Θεοδόσης Τάσιος έχει έρθει προσφάτως στην Κόρινθο την 28η Οκτωβρίου 2016 , ανημερα δηλαδη της Εθνικήγς μας εορτής και μίλησε στην Στρατιωτική Λέσχη Κορίνθου με θέμα : ''Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΟΧΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΑΣ ΖΩΝΗΣ 1935-1940''.
Μεταξύ των επωνύμων που παραβρέθηκαν στην Στρατιωτικήγ Λέσχη Κορίνθου ήταν και ο Μητροπολίτης Κορινθίας Διονύσιος και ο Δήμαρχος Κορινθίων Αλ Πνευματικός (σχετικές φωτο)
Φωτογραφία του χρήστη sfedona.gr.
Φωτογραφία του χρήστη sfedona.gr.
Φωτογραφία του χρήστη sfedona.gr.
Φωτογραφία του χρήστη sfedona.gr.
Φωτογραφία του χρήστη sfedona.gr.
 

 

Κατηγορία: 

Comments

Γιατί ποιός σου είπε πως ο Διονυσάκης δεν είναι μασόνος;;;;;
καλά ρε, δε ντρεπόσαστε; Το μόνο που έχετε να πείτε για τον Τάσιο, τον μοναδικό εν ζωή Έλληνα μηχανικό που είναι γνωστός μέχρι τα πέρατα του κόσμου, ένα πραγματικό φαινόμενο, είναι οτι είναι Μασόνος;; έχετε χάσει το μέτρο μου φαίνεται....
Το αντίθετο αγαπητέ μου. δεν κατακρίνω ΚΑΝΕΝΑΝ για το τι είναι. Είναι δική του υπόθεση. Αυτό που κατακρίνω είναι όποιος ΚΡΥΒΕΤΑΙ για αυτό που είναι για να εξυπηρετήση κάποια συνφέροντα!
Δεν είναι μόνο Μασόνος ΅Ερχεται τσουναμι
Κύριε Γιαννιδάκη, το θέμα του τεκτονισμού δεν είναι ελαφρύ και κενού περιεχομένου. Επιφανείς άνδρες και γυναίκες της Κορινθίας μετέχουν εις τον τεκτονισμό. Αρκετοί δε είναι εις τον πολιτικόν στίβο με μεγάλη επιτυχία και τους οποίους κατά καιρούς υμνείτε δια των δημοσιευμάτων σας.Εάν το αγνοείτε δεν είσασθε οξυδερκής δημοσιογράφος, εάν δεν το αγνοείτε τότε μάλλον μας εμπαίζετε. Αποτελεί τιμή και όχι ύβρη ο τίτλος του τέκτωνος, απαιτεί ήθος και φιλοσοφική / επιστημονική γνώση. Δυστυχώς ο λαικισμός περισσεύει....
δεν είμαι ούτε Τέκτονας (η λέξη Μασόνος είναι χυδαία και υβριστική κατα τη γνώμη μου) και ούτε Χριστιανός Ορθόδοξος. Βασικά είμαι άθεος οπότε εξ ορισμού δεν θα μπορούσα να είμαι τέκτονας. Συνεπώς δεν με αγγίζει προσωπικά το άρθρο. Όμως θεωρώ πολύ άσχημο το οτι προκειμένου να βληθεί ο Μητροπολίτης χάθηκε η ευκαιρία να μιλήσει στην κόρινθο κάποιος τόσο μορφωνένος όπως ο Τάσιος. Οι ακροατές πιστεύω οτι μόνο κέρδος θα είχαν από το να τον ακούσουν. Πιστεύω οτι το να αποκλείεται ο Τάσιος από ένα πάνελ είναι σαν να διαγράφονται από εθνικοί ήρωες οι ιδρυτές της Φιλικής Εταιρείας επειδή ήταν Τέκτονες, ή ο Κολοκοτρώνης επειδή ήταν Τέκτονας. μου θυμίζουν αυτά που έλεγε εκείνο το ανέκδοτο "να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα"
Κυριε μου προφανως εχετε μπερδεψει καποια πραγματα στο κεφαλι σας. Να μιλησει ο επιφανης αυτος κυριος αλλα ΟΧΙ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ εφοσον ειναι μασονος. Και νομιζω πως τα αντανακλαστικα του μητροπολιτη που ακυρωσε την ομιλια,δειχνουν πως δεν ηθελε να προκαλεσει αναστατωση και αμεσως διορθωσε το θεμα! Το οτι η μασονια εχει πολλους επιφανεις,ειναι αυταποδεικτο.Αλλα επισης αυταποδεικτο ειναι πως για καθε επιφανη μασονο,υπαρχει και ενας τσιπιδης να λερωνει τον χωρο τους που δεν ειναι και τοσο αγνος οσο θελετε να ισχυριζεστε καποιοι εδω μεσα.. Εκτος για παραδειγμα αν η...αναπαρασταση ταντρικων στασεων που γινεται σε καποιες στοες,ειναι στα πλαισια των χρηστων ηθων. Σοβαροι να ειμαστε! Υ.Γ. Ο Μητροπολιτης εχει δυσαρεστησει ολους τους Κορινθιους με την συμπορευση του με τον δημαρχο,κυριως γιατι ο δημαρχος πλεον βλαπτει την πολη και δεν την οφελει.Και οι Κορινθιοι που εχουν κριση,αυτο το βλεπουν και το αξιολογουν.Μακαρι ο μητροπολιτης να ακουσει τον κοσμο και να βοηθησει και αυτος,η πολη να ξαναβρει τους ρυθμους της και μεσα στην σημερινη καταιγιδα της κρισης αξιων, να αντιμετωπιζονται ολοι οι πολιτες ισοτιμα και με σεβασμο.

Add new comment

Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Η sfedona.gr δεν υιοθετεί καθ' οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.